Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

פרויקט מבנה מסחרי בנוף הגליל

במסגרת הליך רכישת בניין והסבת יעודו, בוצעה מדידה אדריכלית מקיפה למבנה מסחרי בנוף הגליל. גודל הפרויקט 40,000 מ"ר, שטח קומה – 7,000 מ"ר. המדידה סיפקה לרוכש מידע עדכני ומדויק – תכניות וטבלאות שטח ליחידות במבנה, לטובת היתר בנייה, שדרוג, תכנון ושינוי מבני, חישובי ארנונה ועוד.

פרויקט מנהרת לה-גווארדיה – נתיבי איילון

בפרויקט זה בוצעה מדידת מנהרה עבור חברת נתיבי איילון. המדידה נועדה לבחינת אפשרויות תכנון מחודש למנהרה. סופקו תוכניות דו-מימדיות 2D הכוללות נתונים ברמת דיוק גבוהה. המדידה, אשר כללה את כלל ההיבטים במנהרה, כגון גבהים, שילוט, תמרורים וכדומה, סיפקה תמונת מצב עכשוית לכל המתכננים המעורבים – מתכנני קונסטרוקציה, תחבורה ונגישות.

פרויקט מידול Scan to BIM

פרויקט הכולל Scan to BIM מאפשר יצירת מודל דיגיטלי מדויק בזכות סריקות לייזר בתלת מימד. פרויקט כזה על בסיס טכנולוגיית BIM כולל ליווי מלא לאורך תהליכים של תכנון, עיצוב, בניה, ביצוע וכדומה. שימוש בסריקות התלת מימדיות מהווה בסיס מוצק להבנת מצב קיים של מבנים. פרויקטים אלה משרתים מגוון גורמים בעולם האדריכלות וההנדסה – אדריכלים, יזמים, […]

פרויקט מדידת תא שטח – מפרט מלא

מדידת מפרט מלא מתאימה לצרכי הבנה מעמיקה של תשתית ותכנון שטח עד לכדי אופן ארגון החללים, הריהוט, נקודות החשמל ועוד. בפרויקט האמור, הוצגו ללקוח תכניות מלאות הכוללות את סידור החדרים, איזורי השירותים ויתר החללים המשותפים, פריסת תאורה, פריסת תקשורת וחשמל. תכניות מפורטות אלה מאפשרות קיצור משמעותי של תהליך ארגון מבנה, לקראת רכישתו/השכרתו ע"י גוף/חברה חדשים.

פרויקט מדידת איזון – רשת גבהים

תכנון וביצוע קומה במגדל קומות מחייב מיפוי ותכנון מוקדם של שטח הקומה. מדידת איזון של משטח בטון וקבלת רשת גבהים הינה הכרחית בתהליך. כך, מתקבלת תכנית של שטח המעטפת והבנה של הגבהים האבסולוטיים והיחסיים. התכנית מהווה בסיס ליישור וכן לניצול מקסימלי של השטח האמור, למגוון מטרות. תוצר המדידה – תכנית רשת גבהים 0.50X5 המפרטת את […]

דילוג לתוכן